20 Şubat 2019 Çarşamba

Üyelik Sözleşmesi1. TARAFLAR
İşbu sözleşme; merkez adresi Şemsettin Günaltay Cad. Yıldız Apt No: 176/13 Erenköy - İstanbul olan inoSoft Bilgi Sistemleri Tic. Ltd Şti. (bundan sonra İNOSOFT olarak anılacaktır) ile www.emlakpost.com isimli internet sitesinin aşağıda belirtilen hizmetlerinden faydalanan üyeleri (MÜŞTERİ) arasında akdedilmiştir.

2. KONU
Bu sözleşmenin konusu, gayrimenkul sahipleri, emlak ofisleri ve inşaat firmaları ile alıcıların internet ortamında bir araya getirilmesi ve satışa/kiralamaya konu gayrimenkullere ait ilanların www.emlakpost.com isimli internet sitesinde yayınlanmasına ilişkin tarafların karşılıklı yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

3. İNOSOFT’UN SORUMLULUKLARI
İNOSOFT, MÜŞTERİ'nin www.emlakpost.com isimli internet sitesinde gayrimenkul ilanlarını kesintisiz bir şekilde yayınlayabilmesi için elinden gelen her türlü çabayı sarf edecektir. Buna rağmen önlenemeyen teknik arızalardan dolayı hizmetin sağlanamaması halinde MÜŞTERİ, İNOSOFT’u sorumlu tutmayacağını, bir hak veya tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

Gerek hizmetin arzı ve gerekse iletişim metotları ve üyelerin girdiği bilgiler yönünden INOSOFT hiçbir sorumluluk yüklenmez. MÜŞTERİ ve site kullanıcıları arasındaki hiçbir işlemde, İNOSOFT bizzat taraf olduğu özel anlaşmalar dışında hukuki sorumluluk taşımaz.

4. MÜŞTERİ'NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
MÜŞTERİ, işbu SÖZLEŞME'nin tamamını okuduğunu, içeriğini tamamen anladığını ve sözleşmede belirtilen ve internet sitesinde belirtilecek olan tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğini, belirtilen bu hususlar ile ilgili olarak itiraz etmeyeceğini beyan eder.

MÜŞTERİ, kullanacağı bu hizmeti hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, yasalara aykırı bir amaç için kullanamaz. Ayrıca, başkalarının interneti kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet ve işlerde bulunamaz. MÜŞTERİ diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir.

MÜŞTERİ, yukarıda belirtilen kısıtlamalara uymayı, ayrıca Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Türk Ticaret Kanunu, Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun, Türk Ceza Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder.

MÜŞTERİ, kendisi tarafından belirlenmiş kullanıcı adı ve şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez. İşbu sözleşme ile sahip olduğu kullanım hakkı sadece kendisine aittir, başkalarına devredilemez.

MÜŞTERİ, yayınlanacak ilanlarında belirtilen bilgi ve fotoğrafların doğru olduğunu, fotoğrafların ilana ait olduğunu, üçüncü kişi ve kuruluşları yanıltacak nitelikte herhangi bir hususa yer vermeyeceğini, yayınlanan görüş, düşünce, ifade ve resimlerin INOSOFT ile hiçbir ilgi ve bağlantısı olmadığını ve sadece kendisini bağlayacağını kabul ve taahhüt eder.

5. DİĞER
INOSOFT’un her zaman için tek taraflı olarak MÜŞTERİ'ye verilen hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurma hakkı vardır. MÜŞTERİ işbu tasarrufu peşinen kabul eder. Bu durumda INOSOFT’un sorumluluğu, ücretli üye olan kurumsal müşteriler için hizmet bedelinin henüz kullanılmamış kısmının iadesi ile sınırlıdır.

MÜŞTERİ bu hizmetin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği zararla ilgili olarak INOSOFT’tan herhangi bir tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir. MÜŞTERİ verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından, MÜŞTERİ yazılım ve verilerine bu yolla gelebilecek herhangi bir zarardan dolayı INOSOFT sorumlu olmayacaktır.

Yukarıda sayılan maddelerden bir yada bir kaçını ihlal eden MÜŞTERİ, işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumludur. INOSOFT, MÜŞTERİ'yi yetkili makamlara bildirmek hakkına sahiptir. Ayrıca işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde INOSOFT’un MÜŞTERİ'ye karşı işbu şartlara uyulmamasından dolayı tazminat hakkı saklı olacaktır.
KURUMSAL ÜYELİK
KURUMSAL ÜYELİK
Üye Olun, 6 ay boyunca sınırsız sayıda ilanı ücretsiz yayınlayarak sitemizi deneyin.
Üstelik 100 vitrin kredisi hediye
BİREYSEL ÜYELİK
BİREYSEL ÜYELİK
Hemen Üye Olun, 1 adet ilanınız ücretsiz yayınlansın.
MÜŞTERİ HİZMETLERİ
MÜŞTERİ HİZMETLERİ
0216 385 76 63